Politika společnosti

Stavební a obchodní firma ENTAZE s.r.o. vznikla v roce 1999 za účelem podnikání v oblasti pozemních a inženýrských staveb, významnou činností je provádění oprav a rekonstrukce fasád objektů,zateplování budov,statické zajišťování budov systémem mikropilot Target, kotev Heli a hydraulické předepínání konstrukcí ocelovými lany.

Vedle stavební činnosti rozšiřuje stavební firma ENTAZE s.r.o. podnikatelské aktivity také o obchodní činnost. Konkrétně se jedná o prodej stavebních hmot omítek, fasádních barev a lepidel a dále v sortimentu pro sádrokartonové montáže RIGIPS.

Systémy managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace, společnost získala v roce 2005 certifikát jakosti ISO 9001, v roce 2006 usiluje o certifikát 14001.

Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Řízení jakosti

Plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě

Životní prostředí

Společnost se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit


eBRÁNA webarchitect