Stavební činnost

ISO (pozemní stavby + statika)

Statické řešení nových objektů

 • ocelových konstrukcí
 • železo-betonových konstrukcí
 • dřevěných konstrukcí
 • zděných konstrukcí
 • zakládání

Zakládání strojů

 • točivých
 • s dynamickým rázem

Statické řešení poruch staveb

(občanské, průmyslové, zemědělské, energetické, historické, sakrální atd.)

Pasivní

 • stažení pasivními táhly
 • stehování + vystrojené vrty a drážky pomocí Helikální výztuže a aktivní malty

Aktivní

 • spínání objektů a jeho částí pomocí předpínací technologie lan typu Monostrend
 • injektáž zdiva

Poruchy založení

 • Šroubovicové mikropiloty TARGET R 60, R110
 • Předpínání stavebních základních konstrukcí
 • Sanace základové spáry

Sanace objektů proti vzlínající vlhkosti

 • Odvětrávací systémy základového zdiva
 • Provětrávané podlahy
 • Sanace zdiva pomocí tlakové chemické injektáže přípravkem Dicosil

eBRÁNA webarchitect